UN ORGUE AL SERVEI DEL POBLE

El Capítol Catedral i la comissió de restauració de l’orgue de la Catedral de Solsona enllesteixen un document per garantir que, a banda dels usos litúrgics, serà un instrument obert al poble.

Ja que el poble està sent un dels puntals que ajuda a fer possible la complexa tasca de restauració d’aquest monumental instrument, un dels objectius principals de la comissió era el de garantir que, un cop estigui enllestit el procés de rehabilitació, l’orgue no només serveixi per a usos litúrgics, sinó que sigui un instrument obert a la ciutadania.

Aquesta petició fou traslladada al Capítol Catedral, responsable de la conservació i el manteniment  de la catedral de Santa Maria de Solsona, i, per tant, responsable també de l’orgue, del seu manteniment, funcionament i bon ús.  La proposta fou molt ben acollida per part del Capítol, els membres del qual redactaren un document que fou debatut i consensuat amb la comissió de restauració i signat el 7 de juliol de 2020. Aquest breu document recull els aspectes essencials de l’orgue de la Catedral de Solsona: declara el Capítol com a responsable de l’instrument i en recull el seu valor artístic, patrimonial i històric; en destaca el seu paper en els actes litúrgics i d’església; estableix que, atès que ha estat la ciutadania qui n’ha finançat una part important del cost, l’orgue ha de ser obert al poble, ha de permetre acollir concerts i activitats que promoguin la música i el seus valors, i ha de ser escola per tal que nous alumnes es formin en aquest instrument i mantinguin la tradició organística a la ciutat. Finalment, fa una crida a la corresponsabilitat en el seu manteniment i bon ús.

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/33921/orgue-al-servei-poble

Print Friendly, PDF & Email