El finançament

EL FINANÇAMENT

Esperem la participació d’empreses, entitats, famílies i particulars
en la campanya d’apadrinament dels tubs, que hem distribuït en
aquestes modalitats:

EL PRESSUPOST

RESTAURACIÓ DE L’ORGUE 594.715,00 €
RESTAURACIÓ DEL MOBLE 43.003,40 €
OBRA CIVIL 20.075,00 €
CAMPANYA DE DIFUSIÓ 13.969,45 €  TOTAL 671.762,85 €

APORTACIONS

En efectiu
adjuntant aquest sobre
Cúria Diocesana
Vestíbul catedral
Joieria Ester
Gestoria Mas
Targeta de crèdit www.orguesolsona.com/apadrinament
Ingrés bancari
Banc Sabadell ES49 0081 0214 8300 0127 9538
Banc Santander ES50 0049 2595 0121 1410 7287
CaixaBank ES74 2100 9046 9302 0005 5647
BBVA ES52 0182 3862 6102 0191 0321

BENEFICIS FISCALS

A més d’ajudar en la reconstrucció de l’orgue les aportacions també gaudiran de beneficis fiscals que permetran deduir els donatius en la Declaració de la Renda o Impost de Societats.

Si fas una aportació t’enviarem un certificat de donació amb les quantitats totals aportades durant l’any fiscal anterior per tal que el puguis incorporar a la teva declaració de la renda.

Per obtenir el certificat s’ha de comunicar abans del 31 de desembre de l’any en curs.

AUTÒNOMS I PERSONES FÍSIQUES /

PRIMERS 150€ DE DESGRAVACIÓ 75% de desgravació del donatiu màxim de 150€.
A PARTIR DE 150€ DE DESGRAVACIÓ AFEGIDA 30% de desgravació de l’import del donatiu que excedeixi de 150€.
FIDELITAT DESGRAVACIÓ AFEGIDA Si és el 3r any de col·laboració, amb una quantitat sempre igual o superior, 35% de desgravació sobre l’excés de més de 150€.

PERSONES JURÍDIQUES /

APORTACIÓ 35% de desgravació a l’Impost de Societats de l’aportació que s’hagi fet.
FIDELITAT DESGRAVACIÓ AFEGIDA Si és el 3r any que es col·labora amb un import superior a 150€, 40% de deducció a l’Impost de Societats de l’aportació que s’hagi fet.

Consultar deduccions en determinades comunitats autònomes.
Possibilitat de realitzar una deixa testamentària o llegat amb aquesta finalitat.