Apadrinament

APADRINA

Número de tubs:
 Tub petit (60,00 €)
 Tub mitjà (150,00 €)
 Tub gran (300,00 €)
 Tub gegant (500,00 €)
 Tub de façana (1.000,00 €)


IMPORT TOTAL A PAGAR: 0,00€

Nom i cognoms: 


Correu electrònic: 

Repetiu el correu electrònic: 


Adreça postal: 


Codi postal: 


Població: 


Província: 


NIF - si es vol certificat de desgravació: 


Nom que voleu que aparegui a la llista de mecenes: 


Número de telèfon: