La comissió

LA COMISSIÓ

President i Degà del Capítol

Lluís Grifell i Vilà

Secretaria

Jordi Xandri i Bernadich
Rosa M. Vila i Gangolells

Tresoreria

Almudena Cañizal i Sotil
Francesc Ester i Fabriàs
Montse Mas i Pujol

Vocals

Ester Baiget i Bonany
Anna Camps i Colomés
Jaume Cuadrench i Bertran
Pere Cuadrench i Tripiana
Josep Dalmau i Bantolra
Albert Fontelles i Ramonet
Carles Freixes i Codina
Ramon Padullés i Rossell
Ramon Segués i Coromines
Josep Miquel Torres i Romero