El projecte

EL PROJECTE

La Comissió ha consultat una dotzena d’organistes i orgueners per tal de recollir-ne les seves apreciacions i alhora ser sensible als seus diferents punts de vista.

Previsiblement es desmuntaran quasi totes les peces, unes 30.000, i es portaran al taller del mestre orguener. Allà es farà la restauració dels secrets, teclats, manxes, tubs i la restitució de les parts malmeses.

Seguint les indicacions dels experts el projecte podria contemplar una reestructuració del cos del pedal. Actualment el pedal compta amb 12 notes. En la nova configuració n'hi podria haver fins a 30. Amb això l’orgue augmentaria considerablement el repertori organístic. A més de dignificar els actes litúrgics esdevindria un enriquiment musical i cultural per la ciutat.

Es preveu que la durada del treball pugui ser d’uns 20 mesos i també hauria d'incloure la restauració del moble (caixa i tribuna).