La campanya pro restauració de l’orgue de Solsona porta recaptats 117.000 euros

La restauració de l’orgue de la Catedral solsonina es troba de ple en la primera fase, prevista de finalitzar a finals del primer trimestre de 2020. Des de la comissió volem agrair la bona resposta que està donant Solsona, tant les entitats, com les institucions i els particulars; entre tots anem avançant en aquest repte tan complex i il·lusionant, alhora.

Tal com ja vam informar en iniciar-se la campanya, l’evolució d’aquesta es pot anar seguint a través dels plafons que hi ha instal·lats al vestíbul de la Catedral de Solsona i al peu de l’orgue, Al del vestíbul s’hi reflecteixen els donatius i aportacions i el mapa amb els 3.195 tubs –petits, mitjans, grans, gegants i de façana-, on es pot veure quins són ja apadrinats. Al peu de l’orgue, hi ha la relació de patrocinadors i col·laboradors i la quantitat total recaptada. Tota la informació, que també podeu trobar a la web www.orguesolsona.com, s’actualitza periòdicament.

La publicació econòmica que adjuntem té dos objectius: per una banda, donar comptes amb total transparència i màxima claredat, dels ingressos rebuts i les despeses efectuades a 31 de desembre de 2019; per l’altra, agrair totes les aportacions rebudes, també les col·laboracions no monetàries, tan importants per al desenvolupament de la campanya, especialment als artistes locals, als mitjans de comunicació i a l’Ajuntament de Solsona. Moltes gràcies a tothom. Junts ho farem possible!

Entre les aportacions, gràcies als concerts benèfics, s’hi inclou l’Escola Municipal de Música (251,67), la Gala Ventus (628,60) i la Nit al Claustre de la Cobla Juvenil (1180,00). I es porten apadrinats 91 tubs.

 Comptes campanya orgue desembre 2019

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/31822/campanya-pro-restauracio-orgue-solsona-porta-recaptats-117000-euros

Print Friendly, PDF & Email