Comença la segona fase de la restauració de l’orgue de la Catedral de Solsona

Aquesta setmana s’ha procedit a aixecar una gran bastida al voltant de l’orgue que servirà per accedir als llocs més complicats i extreure’n tots els tubs que a la tercera fase seran restaurats. Però aquesta bastida, que hi serà fins Nadal, permetrà a la restauradora del Museu de Solsona, Tate Augè, treballar sobre el moble de fusta, que serà netejat i repintat, per donar-li la lluminositat que es mereix. Aquesta fase té un pressupost de 43.000 euros.

Amb la intervenció d’aquesta setmana, l’orgue de la Catedral de Solsona haurà emmudit i perdut la seva funcionalitat completament, i els solsonins ja no podrem tornar a escoltar la seva música fins el 2022 o 2023, quan el mestre orguener Albert Blancafort hagi restaurat els 3.145 tubs de l’orgue, que mentrestant, es guardaran protegits, a dins d’unes grans caixes de fusta.

El cost total de l’actuació és de 671.762,85 €, i això representa una quantitat molt elevada per a una ciutat i una diòcesi petites. Afortunadament, la societat solsonina s’hi ha abocat amb il·lusió, i paradoxalment, malgrat la crisi de la pandèmia, s’han complert les expectatives. Gràcies també a l’ajut de subvencions importants del Govern i d’Europa, que arribaran els propers anys, s’ha cobert pràcticament tot el pressupost, faltant una modesta quantitat assumible amb noves campanyes de mecenatge i patrocini.

A dia d’avui, hi ha les manxes restaurades i col·locades a lloc, i els salmers i uns quants tubs de fusta restaurats i emmagatzemats a la Catedral. La segona fase consistirà en la restauració del moble (43.000€), per a la qual ja hi ha pressupost i la possibilitat de finançament per part de la Generalitat. La tercera fase, i la més costosa tant a nivell econòmic com tècnic, serà la rehabilitació de la totalitat de tubs i mecanismes restants i la seva col·locació, així com el muntatge d’un pedaler, del qual en aquests moments l’orgue no disposa, fet que el limita força, musicalment parlant.

Les dades de l’evolució econòmica del projecte són públiques i es poden consultar actualitzades als plafons de l’entrada de la Catedral i al peu de l’orgue, i a la web www.orguesolsona.com. Del cost de la primera fase (173.565€) encara resten pendents 35.995,40€

https://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/34390/comenca-segona-fase-restauracio-orgue-catedral-solsona

Print Friendly, PDF & Email